Kde lze chemiluminiscenci pozorovat ?
Proč ztrouchnivělé dřevo světélkuje ?
Další: Jak prodloužit dobu svitu svítící tyčinky? KDE LZE CHEMILUMINISCENCI POZOROVAT ?


POLÁRNÍ ZÁŘE

      V polárních oblastech je možno pozorovat polární záři, která má svůj původ také v chemiluminiscenci. Rovněž podstata vzniku červánků údajně tkví ve vzniku chemiluminiscence.


BIOLUMINISCENCE HMYZU, HUB, BAKTÉRIÍ ap.

video: lampyris.avi
foto: lucerna.jpg (41 kB)

      Za horkých letních nocí lze v přírodě pozorovat zelené světélkování svatojánských mušek, modré mořské záře (původcem jsou mořští prvoci z rodů Noctiluca a Gonyaulax) nebo sinavý sliz houbových plodnic některých světélkujících hub nebo jejich světélkujících podhoubí, která pronikají odumírajícími pařezy. Světélkování těchto organizmů je obvykle založeno na oxidaci luciferinu na oxyluciferin kyslíkem za přítomnosti enzymu luciferázy.
      Nejznámějším příkladem bioluminiscence ve střední Evropě jsou Světluška menší (Lamprohiza splendidula) a Světluška větší (Lampyris noctiluca). Daleko silnější světlo produkuje tzv. "ohnivá moucha", jihoamerický příbuzný naší světlušky, asi 5 cm dlouhý kovařík "cucujo", kterého domorodci používají i k osvětlovacím účelům, případně ve formě zářící ozdoby do vlasů. Bioluminiscencí se vyznačují také někteří hlubokomořští živočichové, ryby, rostliny, a dokonce byla tato vlastnost pozorována i u jedné hysterické ženy v Itálii, jejíž tělo ve spánku zářilo, což bylo považováno za projev její svatosti.


Další (znovu): Co je chemiluminiscence? Proč ztrouchnivělé dřevo světélkuje?
      Světélkování ztrouchnivělého dřeva způsobuje dřevokazná houba Václavka obecná (Armillaria mellea), jejíž vlákna produkují nazelenalé světlo pomocí enzymů, stejně jako např. světlušky. Světlo vydávané živočichy a rostlinami je chladné: více než 90% energie se mění ve světlo a zbytkového tepla vzniká velmi málo.Není známo, čím je světélkování pro houbu užitečné. Různé dřevokazné houby často emitují světlo, ale u václavky je tento jev nejběžnější. Světélkování ztrouchnivělého dřeva dalo vznik některým lidovým pověstem a pohádkám.Této vlastnosti václavky obecné se také využívalo ve válečných dobách, kdy se noční stezky k předsunutým hlídkám označovaly světélkujícími kusy ztrouchnivělého dřeva.