SVĚTLONOŠ
žákovský - bezpečný - kdekoliv - před 5 min - po 5 min

     Možná jste slyšeli o tom, že při drcení cukru je vidět podivné světélkování - tzv. triboluminiscence. Světélkování je poměrně slabé, proto je třeba tento jev pozorovat po chvíli přizpůsobení očí na tmu v temné místnosti.

Stručný popis:
     Vezměte cukr, zavřete se do temné místnosti a drťte jej co nejmasivnějším předmětem, např. paličkou na maso.

Pomůcky:
     palička na maso nebo třecí miska a tlouček apod.

Chemikálie:
     cukr (krystal, krupice, glukopur apod.)

Vysvětlení:
     Triboluminiscence je jinak řečeno světélkování pevných krystalických látek vlivem mechanické deformace krystalových mřížek. Každý krystal je tvořen tzv. elementárními, jednotkovými buňkami, které jsou pro daný krystal všechny stejné. Tyto buňky jsou poskládány velice pravidelně, avšak nárazovým působením mechanické síly se začnou různě posunovat a deformovat. Síla která způsobila deformaci se pak přenáší do těchto deformačních zón, které se tím pádem stávají zdrojem energetické nestability. Světlo vzniká pak v důsledku stabilizace krystalu.

A co dál?
     V případě, že jste viděli podivná světélka, jakou měla barvu?
     Který druh cukru je pro pokus nejvhodnější (Kdy je triboluminiscence nejlépe pozorovatelná)?