SUPERNOVA

video: supernova.avi foto: 12.jpg foto: 30.jpg

Pomůcky:
     kádinka (250 cm3), magnetická míchačka, magnetické míchadlo, odměrný válec (10 cm3), předvážky, váženka, lžička, chladnička nebo ledová lázeň

Chemikálie:
     violantron, luminol, dichlormethan CH2Cl2, hydroxid sodný NaOH, N-bromsuccinimid

Provedení:
     Ve 100 cm3 kádince smíchejte 10 cm3 30% peroxidu vodíku se 40 cm3 10% roztoku hydroxidu sodného (oba roztoky vychlaďte v chladničce nebo ledové lázni na cca 4 - 8°C) a potom přidejte 10 cm3 dichlormethanu, ve kterém je rozpuštěna špetka (na špičku nože) senzibilizátoru violanthronu. Vzniklou heterogenní směs intenzivně míchejte na magnetické míchačce. Přídavkem cca 1 g pevného N-bromsuccinimidu vystoupí z hladiny kapalné směsi červená chemiluminiscence senzibilizátoru violanthronu. Pro zpestření pokusu můžete přisypat do směsi i 20 mg luminolu. Spolu s luminolem je možné po přidání N-bromsuccinimidu pozorovat dvojitou chemiluminiscenci - dílem modrou a dílem červenou.