SILOXEN
a) Příprava siloxenu: odborník - digestoř - před 30 min - po 10 min
b) žákovský/demonstrační - bezpečný - laboratoř - před 10 min - po 5 min


     "Benzen zná každý. Nakreslit "včelí plástev" není problém. Představte si ale, že nejen uhlík může tvořit takovéto pravidelné šestiboké struktury. Vlastnostmi velmi příbuzný je šestičlenný kruh tvořený atomy křemíku Si pospojovanými atomy kyslíku. "

     "Kterak z šedivého prášku vydolovat žlutou sloučeninu, která při oxidaci světélkuje? Práškový silicid vápníku CaSi2 není sice v laboratořích příliš běžná chemikálie, ale není zas tak moc drahá, aby se s ní nedal vyzkoušet tento pokus. Výrobci však upozorňují na náchylnost této látky k navlhání, které způsobuje rozklad látk. Při rozkladu pak vzniká plynný vodík, který může i explodovat! Siloxen, jak se látka nazývá, je třeba si nejprve jednoduše připravit. To musí udělat zkušený odborník v digestoři, ale za půl hodiny bude hotov."

Stručný popis:
a).      Podle návodu připravte siloxen. (30 min)
b)       Vytvořte zásobní roztok KMnO4.
          Do kádinky s roztokem KMnO4 nasypte 1 gram připraveného siloxenu a ztitrovat.


Pomůcky:
     a) kádinka (1000 cm3), Büchnerova nálevka, odsávací baňka, vodní vývěva, filtrační papír, laboratorní váhy, topná deska
     b) 2 ks kádinka (250 cm3), kádinka (1000 cm3), magnetická míchačka a míchadlo

Chemikálie:
     silicid vápníku CaSi2 (Při styku s vodou uvolňuje vodík!), koncentrovaná kyselina chlorovodíková HCl, 3% roztok peroxidu vodíku H2O2, diethylether, ethanol, manganistan draselný KMnO4

Příprava siloxenu:
     V kádince (800 cm3) v digestoři k pěti gramům jemně rozetřeného silicidu vápníku přilijte 50 cm3 koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Směs několik minut míchejte. Po chvíli nastane prudká reakce, kapalina se silně zahřeje a pění. Jakmile reakce zmírní, přidejte dalších 25 cm3 koncentrované kyseliny chlorovodíkové a kapalinu zahřívejte asi 5 minut k varu. Poté zřeďte směs v kádince 150 cm3 předehřáté destilované vody a povařte dalších 5 minut. Vzniklou žlutou suspenzi dekantujte od nezreagovaného šedivého silicidu vápníku. Sedlinu zachyťte na Büchnerově nálevce a promyjte ji vodou a 95% ethanolem a diethyletherem. Po vysušení můžete preparát uchovávat v hnědé lahvi. V suchém stavu je stálý jen několik dní; déle vydrží uchován pod vrstvou zředěné kyseliny chlorovodíkové.

Demonstrace chemilumiluminiscence v kyselém prostředí
     Připravte dva roztoky. První roztok vytvořte v kádince (250 cm3) rozpuštěním 0,5 g manganistanu draselného v destilované vodě a doplňte jej do objemu 200 cm3. Roztok okyselte 1 cm3 koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Druhým roztokem je 200 cm3 3% peroxidu vodíku. Do kádinky s fialovým roztokem manganistanu draselného vložte magnetické míchadlo, vhoďte 1 g připraveného indikátoru siloxenu a dejte míchat na magnetickou míchačku. Po každém přilití roztoku peroxidu vodíku můžete ve tmě pozorovat krátkou dobu trvající světélkování siloxenu. Siloxen se při reakci spotřebovává, proto ho je k opakování pokusu nutné přidat další gramy.