PODĚKOVÁNÍ

Doc. PaedDr. Markéta Pečivová, CSc.
Ing. Jana Šauliová, CSc.
PhDr. Jiří Škoda, PhD.
Prof. Dr. Václav Kolský, CSc. - in memoriam
Doc. PhDr. Jaroslav Rejnek, CSc.
Ing. Josef Chudoba
Ing. Josef Ondřej
Ing. Miroslav Bitter
Mgr. Jiří Sobotka
Daniel Němec
Ondřej Kotlář
Miki Vondráček
Radka Ryglová
Iva Tomková
Marie Benešová
Ing. Zdeňka Kubištová
Kpt. Bc. Ladislav Vakula
Npor. Ing. Karel Vacek
Jiří Hudeček - HGP
Dan Lošťák
Ing. Petr Kuthan, CSc.
Dana Waldsteinová
Tereza Kastnerová
Kateřina Vernerová
Miroslava Mouchová
Martin Locker
Lukáš Krejčí
Petr Varmus
Petr Krása
studenti Gymnázia v Č. Lípě
pes Bill

katedra chemie PF UJEP Ústí n. L.
OMP PF UJEP Ústí nad Labem
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ú.o. Česká Lípa
Gymnázium Česká Lípa
Diagnostika, spol. s r.o. Ústí nad Labem
ČMHÚ Praha, pobočka Ústí nad Labem
Okresní knihovna Česká Lípa
Středisko Junáka Řetěz Česká Lípa
Středisko Junáka Šíp Neštěmice


ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ

Lightsticky do videopořadu věnoval Happy End CZ, a.s. Praha
Video a WWW Projekt CL vznikl s přispěním grantu FRVŠ MŠMT ČR