OXALYLCHLORID

video: oxalaty.avi

Pomůcky:
     Erlenmeyrova baňka (150 cm3), odměrný válec (50 cm3), pipeta

Chemikálie:
     oxalylchlorid, oxid hlinitý, peroxid vodíku (w = 30%), dichlormethan CH2Cl2, rhodamin

Provedení:
     Veškeré skleněné nádobí nejprve dobře vysušte v sušárně a mezitím připravte následující roztoky:
            Roztok 1: Do Erlenmeyrovy baňky (150 cm3) nasypte 4 g oxidu hlinitého (pro chromatografii), odpipetujte 4 cm3 3% peroxidu vodíku a přidejte 25 mg (na špičku nože) rhodaminu rozpuštěného ve 25 cm3 dichlormethanu.
            Roztok 2: Ve druhé, vysušené Erlenmeyrově baňce (150 cm3) rozpusťte 2 cm3 oxalylchloridu v 50 cm3 dichlormethanu. Tento roztok je stabilní, pokud není vystavován účinkům slunečního záření a je uzavřen.
            Chemiluminiscenční reakce se spouští odpipetováním jednoho mililitru roztoku 2 do roztoku č.1.


Bezpečnostní pokyny:
     Oxalylchlorid je látka žíravá a ve vlhku uvolňuje chlorovodík! Veškeré manipulace s roztoky provádějte v odvětrávané digestoři s použitím ochranných prostředků!