"O PROJEKTU CL"


Kontaktní E-mail: projekt-cl@wo.cz

O smyslu Projektu CL

      Projekt CL se zabývá využitím fenoménu chemiluminiscence k popularizaci chemie. Vhodným motivačním prostředkem se jeví být atraktivní chemické pokusy předkládané ve formě populárně naučného videopořadu a návody k žákovským i demonstračním pokusům, proveditelným ve většině českých škol.


video: bestoff.avi

MOTIVAČNÍ VIDEOPOŘAD (15 min)
      Smyslem a cílem videopořadu "Projekt CL" je popularizovat chemii, zejména mezi studenty českých středních škol a gymnázií. Motivační účinek videopořadu doporučujeme doplnit hned po jeho shlédnutí prezentací obsahu těchto webových stránek a předvedením alespoň některého z nabízených nenáročných školních pokusů. Protože vlastní zkušenost je nejcennější, doporučujeme nabídnout nejjednodušší pokusy k vyzkoušení samotným studentům a studentkám, například v rámci laboratorních cvičení nebo praktik a nepoužívat je jako demonstrační.


Stručně z obsahu videa

      Po úvodním dramatu záchrany lidských životů s pomocí chemických světel je divák uveden do série zajímavých chemických pokusů, které odhalují podstatu, výskyt a použití chemiluminiscence. Videopořad je doplněn několika počítačovými animacemi. V závěru je divák seznámen s těmito webovými stránkami, které mu mají především umožnit zrealizovat některý z pokusů. Webové stránky nabízejí i další možnosti rozvíjení zájmu o chemii.


MOTIVAČNÍ CD-ROM (DVD-ROM)
obsahuje krom videopořadu také Off-line webové stránky Projektu CL, vybrané videosekvence vhodné k samostatnému použití, ale především pro školy ekonomicky výhodnou navážku chemiluminiscenčního barviva, luminolu. Z navážky lze vytvořit velmi stabilní zásobní roztok, který lze použít k několika nabízeným efektním demonstracím studeného světla.      Vyplněním jednoduchého formuláře můžete učinit závaznou objednávku. Objednávky jsou vyřizovány nejpozději do 14 dnů a řídí se reklamačním řádem.