www.happyend.cz

                    Zde zjistíte, kde zakoupit svítící předměty na bázi chemického světla.


www.kaiser.iol.cz

                    Velice pěkný web o chemických světlech, jejich vlastnostech, výhodách, použití.


www.chem.leeds.ac.uk/delights

                    Web plný skvělých chemických pokusů nejen s chemiluminiscencí!


www.severskelisty.cz/priroda1/chvatal.htm

                    Článek o světélkování tlejícího dřeva


http://www.labo.cz/mft/chemikalie_neb.htm

                    Klasifikace nebezpečných chemikálií


http://pf.ujep.cz/kchemie/

                    Web tvůrčího oddělení.