MĚSÍČNÍ FONTÁNA

video: mfontana.avi foto: 15.jpg foto: 16.jpg

Pomůcky:
     varná baňka s kulatým dnem (2000 cm3), gumová zátka se dvěma otvory, skleněná trubička (50 cm), tři kusy skleněných trubiček (dvě ve tvaru L, jedna rovná k jednomu konci kapilárovitě zúžená o délce asi 30 cm); spojovací prvek ve tvaru písmene T; tři krátké kousky průzračných plastových hadiček, injekční jehla a stříkačka, varná baňka s kulatým dnem (100 cm3), kahan, gumová zátka, skleněná odvodní trubička (20 cm), 2 ks kádinky nebo Erlenmeyerovy baňky (á 1000 cm3), 2 kádinky (100 cm3), předvážky, váženka

Chemikálie:
     uhličitan sodný Na2CO3, luminol, hydrogenuhličitan sodný NaHCO3, uhličitan amonný (NH4)2CO3, síran měďnatý CuSO4, peroxid vodíku H2O2, konc. roztok amoniaku

Provedení:
     Roztok A připravte rozpuštěním 4 g uhličitanu sodného Na2CO3 v 500 cm3 destilované vody, přidáním 0,2 g luminolu a mícháním do jeho rozpuštění. Pak přidejte hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 (24,0 g), 0,5 g uhličitanu amonného (NH4)2CO3 a 0,4 g síranu měďnatého CuSO4 a míchejte, dokud se všechny pevné látky nerozpustí. Dále roztok doplňte do jednoho litru destilovanou vodou.

     Roztok B připravte z 50 cm3 3% roztoku peroxidu vodíku H2O2 dolitím do jednoho litru destilovanou vodou.

     K pokusu sestavte aparaturu podle obrázku.

obr.: fontana.bmp

     Dnem obrácenou baňku je nutno nejprve naplnit plynným amoniakem. V malé varné baňce zahřejte k varu 10 cm3 koncentrovaného roztoku amoniaku a trubičkou ho zavádějte do dnem obrácené baňky.

     Baňka je dostatečně plná amoniaku, zmodrá-li navlhčený lakmusový papírek přiložený k jejímu ústí. Pak ihned uzavřete baňku zátkou s trubičkami ponořenými do obou roztoků a vstříkněte do baňky 10 cm3 destilované vody ze stříkačky.