ČERVENÝ TRPASLÍK
studentský/demonstrační - bezpečný - kdekoliv - před 30 min - po 10 min

video: trpaslik.avi foto: 09.jpg foto: 01.jpg foto: kvasnaT.jpg

     "Pro začátek musíme zklamat příznivce populárního britského televizního seriálu. Hrdina je sice stejnojmenný, avšak chová se docela jinak. I když….Proč tedy Červený trpaslík? Je na vás, abyste důvod tohoto pojmenování rozluštili vyzkoušením tohoto pokusu. Veškerý úspěch závisí na tom, jak se vám podaří utěsnit aparaturku a zda-li máte opravdu k dispozici čerstvý, 30%-ní peroxid vodíku."

Stručný popis:
1.     Vytvořte si zásobní roztok NaOH (12 g/100 ml roztoku).
2.     Spolu s 30% roztokem peroxidem vodíku H2O2 jej vychlaďte asi na 4°C.
3.     Do baňky nasypte přibližně 1 gram hypermanganu (KMnO4) nebo burelu (MnO2) či chlorového vápna (Ca(OCl)2) a uzavřít ji nejlépe provrtanou gumovou zátkou s tzv. kvasnou rourkou a propíchnutou injekční jehlou.
4.     Roztoky NaOH a H2O2 smíchejte v poměru 4:1 a vlijte do baničky kvasné rourky."
5.     Do stříkačky nasajte asi 5 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové, nasaďte na jehlu a v průběhu pokusu kyselinu vstříkněte do baňky.


Pomůcky:
     kvasná rourka, baňka (250 ml) se zátkou (nejlépe nestyřelá pryžová), stojan, injekční jehla a stříkačka, odměrná baňka, 2 odměrné válce (25 ml), 2 kádinky

Chemikálie:
     hydroxid sodný NaOH, peroxid vodíku 30% H2O2, konc. kys. chlorovodíková HCL, oxidační činidlo (KMnO4, MnO2, Ca(OCl)2…)

Vysvětlení:
     Zelenožlutý plyn, který vzniká v reakční baňce se nazývá chlór.

16 HCl + 2 KMnO4 = 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

Vyznačuje se svým štiplavým zápachem, ve větší koncentraci dráždí ke kašli a leptá sliznice. Při pokusu jej vzniká poměrně málo a pokud zátka dobře těsní není cítit. Chlor dobře reaguje se zásaditým roztokem peroxidu vodíku. V roztoku nejprve vznikají chlornanové anionty. Jakmile se jimi roztok nasytí, začne vznikat na energii bohatá forma kyslíku s poměrně krátkou dobou existence - singletový kyslík. Každá bublinka chloru, která probublá baničkou kvasné rourky pak vyvolá červeného trpaslíka, tj. červeně světélkující bublinky singletového kyslíku.

Likvidace odpadu:
     Baňku po reakci otevřete nejlépe v odsávané digestoři a nenaklánějte se nad ní. Aparaturku myjte v rukavicích.

Poznámky:
     Při tomto pokusu lze dosáhnout podstatného zesílení intenzity červeného světla přidáním jednoho mililitru roztoku violanthronu v dichlormethanu do kvasné rourky.

Dvojitá chemiluminiscence s luminolem:
     Pokud se do alkalického roztoku peroxidu vodíku v kvasných trubičkách přidá 20 miligramů luminolu, je možné pozorovat dvoubarevnou chemiluminiscenci.