BLUDIČKA
žákovský - bezpečný - kdekoliv - před 5 min - po 5 min

     "Kdo ještě nikdy neviděl poletovat tajemná světýlka při pochůzce mezi močály bude ohromen. Kdo viděl - taky. Tento pokus předčí mnohé jiné v nenáročnosti a jednoduchosti provedení. Proto jej lze směle doporučit komukoli, kdo ví jak zachátet se zápalkami, kahanem a zkumavkou, aby nezakokrhal červený kohout."

Stručný popis:
      "Vezměte držák a upevněte do něj zkumavku. Do zkumavky natrhejte škrtátko od zápalek. Zkumavku v temnu opatrně zahřívejte a sledujte co se začne dít! Ve vhodný okamžik přerušte zahřívání a pozorujte proměny hmoty."

Pomůcky:
      zkumavka, držák na zkumavku, krabička zápalek, kahan (zdroj tepla)

Vysvětlení:
      Ač by se zdálo, že vysvětlení takto jednoduhého pokusu je stejně prosté, není tomu tak. Dodnes přesně neznáme všechny produkty a meziprodukty chemických reakcí doprovázejích vznik studeného světla "Bludičky". Prozatím si musíme vystačit s faktem, že "Bludička" vzniká při reakci bílého fosforu se vzdušným kyslíkem ve vlhku. Kde se ale vzal bílý fosfor na škrtátkách zápalek? Je přeci velmi jedovatý, samozápalný už při 34°C, a proto se už od dob Divokého západu po mnoha stylových sebevraždách a velkých požárech nesmí používat.
      Bílý fosfor s molekulovým vzorcem P4 dodnes úspěšně nahrazuje fosfor červený P(nekonečno), který není tak nebezpečný. Třením hlaviček zápalek o škrtátka nebo v našem případě zahřátím ve zkumavce přechází málo reaktivní červený fosfor ve velmi reaktivní bílý. Na suchém vzduchu se od něj vznítí zápalka - reakci hoření bílého fosforu lze jednoduše zapsat
P4 + 502 -> P4O10 ,
      Vodní pára a voda vůbec však úspěšně zabraňuje bílému fosforu v hoření. Na vlhkém vzduchu proto páry bílého fosforu světélkují. Popsat detailně tento chemický děj je docela problém.
      Víme, že při vodní parou zpomalené oxidaci fosforu se vzdušným kyslíkem vznikají také oxidy fosforu, ale na rozdíl od hoření je doprovázejí nestabilní částice s velkou energií. Jen ty jsou schopny tuto energii přeměnit samovolně na světlo. Tedy chemiluminiscenci

Likvidace odpadu: škrtátka spálit